Úvod            
      Aktuality      
            O nás            
            Klub            
            Street            
Jiná středa na Ponorce
            Tým            
       Fotogalerie       
            Odkazy            
           Podpora           
            Vzkazy            
            Kontakty            
Kontakt
PONORKA
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nádražní 44
Žďár nad Sázavou
GSM: 777 755 436
ponorka@zdar.charita.cz

Terén, aneb jak potkat klub i venku .................Streetwork? Kdo je to streetworker?
Jedná se o proškoleného terénního sociálního pracovníka, který kontaktuje mladé lidi od 13 - 20 let, přímo na ulici a nabízí jim:
  • pokec o každodennosti (radosti i starosti)
  • pomoc a rady, a to nejen v průserech
  • užitečné kontakty kde, co a jak řešit
  • omezeně volnočasové aktivity - máme v báglíku hakisák, frisbee……
Cílem streetworkera je pomáhat mladým lidem v jejich přirozeném prostředí (parky, ulice, zastávky apod.) nabízí stejné služby jako v nízkoprahovém klubu (rozhovory, informování o službě, předávání informací z řady oblastí - vztahy, sexualita, závislosti, škola, poradenství, poskytování podpory při volnočasových aktivitách, kontakt s dalšími institucemi atd.)

Co ti může streeťák zaručit?
  • anonymitu - nebudeme z tebe "páčit" odkud jsi a co jsi provedl…..
  • respekt - bereme tě takovou/takového jaká/ý jsi a neodsuzujeme tě
  • mlčenlivost - to, o čem se spolu budeme bavit nebudeme sdělovat dál (pokud nám k tomu nedáš svolení)
Co od nás nečekej….
  • nepůjčujeme peníze, nerozdáváme cigárka ani jiné návykové látky
  • nevyměnujeme jehly (drogové služby poskytuje KC Spektrum)
  • že za tebe budeme rozhodovat, hlídat tě, donášet na tebe……
Novinky