Úvod            
      Aktuality      
            O nás            
            Klub            
            Street            
Jiná středa na Ponorce
            Tým            
       Fotogalerie       
            Odkazy            
           Podpora           
            Vzkazy            
            Kontakty            
Kontakt
PONORKA
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nádražní 44
Žďár nad Sázavou
GSM: 777 755 436
ponorka@zdar.charita.cz

Odkazy
Diecezní charita Brno - http://www.dchbrno.charita.cz/

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - http://www.zdar.charita.cz/

Odborné kolegium prevence zneužívání návykových látek - http://www.dchbrno.charita.cz/okpznl/?pg=index

PS NZDM NUTS II JV - Pracovní skupina nízkoprahových zařízení z oblasti kraje Vysočina a Jihomoravského kraje - http://www.nzdm.webnode.cz/

Česká asociace streetwork - asociace sdružující nízkoprahové sociální služby http://www.streetwork.cz/

A.N.O. - asociace nestátních organizací zabývající se prevencí a léčbou drogových závislostí http://www.asociace.org/

Sociální služby města Žďár nad Sázavou - http://socsluzby.sattnet.cz/

Pedagogicko - psychologická poradna - http://www.firmy.cz/detail/717736-pedagogicko-psychologicka-poradna-zdar-nad-sazavou-1.html

Soukromá Etopedická poradna - http://www.marielinhartova.webnode.cz/

Poradna pro ženy a dívky - www.poradnaprozeny.eu

Spektrum – Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky - http://www.spektrum.kolping.cz/

Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou - http://www.pmscr.cz/

Úřad práce Žďár nad Sázavou - http://www.urad-prace.cz/zdar-nad-sazavou/

SPONDEA - krizové centrum Brno - www.spondea.cz

Klub Depo Žďár nad Sázavou -www.ddmzdar.cz

Sociální odbor města Žďár nad Sázavou sociálně právní ochrana dětí, kurátoři pro mládež - www.zdarns.cz
Novinky