Úvod            
      Aktuality      
            O nás            
            Klub            
            Street            
Jiná středa na Ponorce
            Tým            
       Fotogalerie       
            Odkazy            
           Podpora           
            Vzkazy            
            Kontakty            
Kontakt
PONORKA
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nádražní 44
Žďár nad Sázavou
GSM: 777 755 436
ponorka@zdar.charita.cz

Ponorka - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


Motto: "Na cestě mladých k dospělosti..."


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách


Kontakt
Nádražní 44, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob.: 777 755 436
e-mail: ponorka.zdar@charita.cz
web: www.zdar.charita.cz, www.ponorka.ecn.cz

Poslání
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je poskytovat zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života.


Základní činnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cílová skupina

Cílovou skupinou nízkoprahového zařízení jsou děti a mládež ve věku 6 až 20 let, kteří se pohybují ve Žďáru nad Sázavou a zažívají nebo jsou ohroženi nepříznivou sociální situací.

Nepříznivou sociální situaci řešíme v těchto oblastech
 • vzdělání, práce (nezvládání nároků, vztahy s učiteli, spolužáky, na pracovišti, nejasná představa o budoucím uplatnění,…)
 • potřeby, práva (chybějící zázemí, pocit bezpečí a podpora v rodině, nedobré vztahy s ostatními členy rodiny, ..)
 • vztahy (partnerské, vrstevnické, menšiny…)
 • volný čas (nuda, rizikové trávení volného času, ….)
 • fyzické a duševní zdraví (sebepoškozování, nevhodný způsob stravování, cigarety, alkohol, marihuana,…)
 • zapojení do služeb a komunity
Služba nemůže být poskytnuta těm, kdo:

- nemluví a nerozumí česky,
- nejsou schopni komunikovat s pracovníky z důvodu specifického způsobu komunikace (např. znaková řeč),

Cíle

Zařízení NZDM Ponorka pomáhá uživatelům služeb:
 • rozeznat, pojmenovat a řešit situace, kdy nejsou dostatečně naplňovány jejich základní životní potřeby,

 • mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými i vztahy partnerské,

 • připravovat se studiem na zaměstnání, umět si najít a udržet práci,

 • orientovat se ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je umět využít,

 • trávit smysluplně volný čas,

 • starat se o své fyzické i duševní zdraví.

Zásady poskytovaných služeb

 • nízkoprahovost
 • respekt
 • anonymita
 • mlčenlivost
 • individuální přístup


Novinky